Vad kostar det att måla huset

hus


Om man inte har ett hus med fasad av exempelvis tegel eller något annat material som är så gott som underhållsfritt finns det en sak man inte kommer undan – förr eller senare måste man måla om huset. Den gamla färgen kan flagna och bli smutsig och ful och fasaden kan angripas av mögelsvamp och alger. Att hålla sitt hus fräscht och helt är viktigt för att det ska fortsätta att skydda mot väder och vind. Dessutom ökar man värdet på huset genom att underhålla det när det behövs, och man kommer inte ifrån att ett nymålat hus är vackrare än ett med flagnad och smutsig färg.

Vill du direkt få en prisuppgift på vad just ditt hus kostar att måla? Ta in gratis offerter från HelpHero.se, jämför sedan och välj den som är bäst.

Göra själv eller ta in målare?

När det så är dags att måla om huset ställer sig många frågan om man ska måla huset själv eller anlita en målerifirma. Det finns både för- och nackdelar med målerifirmor, och det gör det även om man väljer att måla själv, men en viktig faktor man bör tänka på är kostnaden. Att ha en budget är viktigt, men ommålning av huset är inte heller något man ska snåla på. För att få ett bra resultat måste det få kosta lite, och det är viktigt att till exempel använda färg, penslar och andra verktyg av bra kvalitet. Att måla huset själv blir förstås billigare eftersom man inte behöver betala för arbetskostnaden, men målerier har å andra sidan rätt kunskap och verktyg och sparar både tid och arbete för en själv.

Kostnad för att anlita en målerifirma

Priset för att anlita en målare varierar, det beror bland annat på var i landet man bor, men normalt sett kostar det mellan 350-500 kr/timme. När man målar huset får man använda sig av ROT-avdraget, vilket betyder att man får dra av halva arbetskostnaden. Förutsättningen är att målerifirman har F-skattesedel. Man bör aldrig anlita svartarbetare eftersom det kan föra med sin en hel del problem. Man har till exempel inga garantier för något, inte ens för att arbetet ska bli gjort, och om något går fel har man inga försäkringar.

På en timme hinner en målare med 2-4 kvadratmeter vanlig fasad, och det ungefärliga priset blir då 75-250 kronor/kvadratmeter fasad efter ROT-avdrag. Materialkostnaden får man inte dra av, och beroende på saker som färgval, antal strykningar och kringkostnader kan denna hamna på allt mellan 30-100kr/kvadratmeter. Det som påverkar priset mest är förstås hur stor yta det är som ska målas, och man bör alltid ta in flera olika offerter för att hitta det bästa priset. Pris är dock inte det enda man ska välja efter. Man måste också se till att leta efter målerier som har erfarenhet av fasadmålning och som känns förtroendeingivande. En annan sak som påverkar priset är husets skick, och hur mycket förarbete som eventuellt behöver göras.

Exempel för uträkning av kostnad:

• Yta: 98 kvadratmeter fasad
• Arbetskostnad efter ROT-avdrag, två målare: 475 kr/timme
• Beräknad tidsåtgång: 60 timmar
• Total arbetskostnad för att måla om fasaden efter ROT-avdrag: 28 500 kr
• Materialkostnad: 25 000 kr
• Total kostnad för fasadmålningen: 53 500 kr

Kostnad för att måla själv

När man anlitar en målerifirma får man mycket hjälp i form av vilken typ av färg som bör användas och uträkning av kostnad beroende på hur stort huset är, hur många strykningar som krävs och vad fasaden har för skick. Väljer man att göra målningen på egen hand ligger ett stort ansvar på en själv angående dessa bitar. Man måste också räkna på vad det till exempel kostar att hyra en byggställning om en sådan behövs för målningen, och man måste ta med kostnaden för penslar och andra verktyg.

Det första man ska göra är att räkna ut fasadens yta för att få reda på hur mycket färg som kommer att gå åt. Här är ett exempel på hur man kan räkna:
• På långsidan tar man höjden på fasaden upp till takfoten multiplicerat med längden på fasaden. Om den andra sidan är identisk multiplicerar man resultatet med två.
• På gaveln tar man höjden på fasaden upp till takfoten multiplicerat med längden på fasaden för att få fram kvadratytan på delen som sträcker sig upp till takfoten.
• Om övre delen är trekantig tar man höjden från takfoten till taknocken multiplicerat med fasadlängden vid takfoten och dividerar detta med två.
• Därefter adderar man resultatet från samtliga sidor för att få fram en totalsumma. För att räkna bort fönster och dörrar tar man höjden på dessa multiplicerat med bredden, och summan man får fram drar man av från den tidigare totalsumman.

Pris för målarfärg

När man vet hur mycket färg som går åt måste man ta reda på hur många strykningar som behövs. På en nybyggnation krävs ofta två strykningar för att få ett bra resultat, och det innebär en högre färgkostnad. Om man byter färgtyp på ett redan målat hus kan man behöva skrapa eller till och med byta ut hela fasaden för att få ett bra resultat. Det kan därför vara bra att hålla sig till den färgtyp som redan finns på huset.

Akrylatfärg och oljefärg kräver cirka 1 liter färg till 6-8 kvadratmeter yta. Samma mängd slamfärg räcker till bara till cirka tre kvadratmeter. Slamfärg kan kosta så lite som 400 kr för 10 liter, medan andra täckande färger kostar ca 1300-2400 kronor för 10 liter. Det gäller alltså att veta hur stor yta som ska målas, vilken typ av färg som ska användas och vad den färgen har för egenskaper. Olika färgtyper håller dessutom olika länge, vilket betyder att man också måste räkna på hur lång tid det tar innan man måste göra om målningen igen.